sub020

We wtorek, 5 lipca 2016 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się VI posiedzenie Forum Subregionu Tarnowskiego – gremium opiniodawczo – doradczym dla Zarządu Województwa w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów.

W breńskim dworku zgromadzili się przedstawiciele samorządu naszego województwa, reprezentanci samorządów powiatowych i gminnych z terenu subregionu tarnowskiego, przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz społecznych, przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji naukowych oraz kulturalnych, a także policji i straży pożarnej.

Powiat dąbrowski reprezentowali Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski (członek Forum) oraz Marek Kopia Wicestarosta.

Forum poprowadził Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który przedstawił wszystkim uczestnikom forum kwalifikację merytoryczną kart projektów w ramach działań: 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna -SPR oraz poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej na tym posiedzeniu Forum Subregionu Tarnowskiego w ramach działań: 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna -SPR przekazano 10 kart projektów, opiewających na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań 79 769 763, 46 zł. W związku, z tym, że wszystkie projekty kwalifikowały się do następnego postepowania i przygotowania wniosku jednogłośnie podjęto uchwałę o zamknięciu postępowania kart projektów i zakwalifikowania ich w ramach poddziałania 5.3.2.

Kolejnym punktem spotkania była kwalifikacja merytoryczna projektu w ramach poddziałania 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR. Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej podczas forum wpłynęło 4 karty projektów, opiewające na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań 14 179 896, 27 zł. Również w tym przypadku podjęto jednogłośnie uchwałę o zamknięciu postępowania kart projektów i zakwalifikowania ich w ramach poddziałania 6.1.4.

Podczas forum głos zabrał gospodarz naszego powiatu Tadeusz Kwiatkowski, przedstawiając jeden z projektów, złożonych przez Tarnowską Organizację Turystyczną, której nasz powiat jest członkiem, do poddziałania 6.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pn. „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego. Trasy Rowerowe Pogórza”.

Projekt ten będzie częściowo realizowany na terenie powiatu dąbrowskiego. Zakres prac obejmuje budowę około 15 km drogi rowerowej na trasie Szczucin – Mędrzechów – Bolesław – Samocice jak również oznakowanie i budowę infrastruktury towarzyszącej. Trasa ta będzie łączyć się z Wiślaną Trasą Rowerową w miejscowości Lubasz w gminie Szczucin oraz w miejscowości Samocice w gminie Bolesław. – mówił Starosta Dąbrowski.

(pd, red)