img_20170105_143117608

  • nowy punkt pogotowia być może zostanie utworzony w Gręboszowie
  • obecnie potrzebne jest pozwolenie ministerstwa zdrowia, swoje poparcie udzieliły już samorządy i wojewoda
  • byłby to trzeci punkt pogotowia w powiecie dąbrowskim

Jest duża szansa, że w Gręboszowie powstanie punkt stacjonowania pogotowia ratunkowego. Na razie trwa procedura która rozpoczęła się jesienią. We wrześniu starosta dąbrowski wystąpił do wojewody o dodatkowy punkt stacjonowania pogotowia. Niestety otrzymana odpowiedź była negatywna, ale wojewoda podjął działania ku zmianie tej sytuacji. Wystąpił do ministra zdrowia o nowy punkt. Teraz jest czas oczekiwania na pozwolenie. Wtedy sprawa zostanie podniesiona powtórnie.

Staramy się o nowy punkt stacjonowania karetki w Gręboszowie lub Bolesławiu, co by nam pomogło równomiernie rozłożyć siły ratunkowe – mówił starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Byłby to trzeci taki punkt w powiecie dąbrowskim, po Dąbrowie Tarnowskiej i Szczucinie. Chodzi o zmniejszenie czasu dojazdu do potrzebujących w miejscowościach nadwiślańskich, które bardziej oddalone są od Dąbrowy Tarnowskiej, ale również części powiatu tarnowskiego, którą obsługuje dąbrowskiego pogotowie.

Wojewoda Józef Pilch również odniósł się do sprawy i wyraził nadzieję, na powstanie takiego punktu.

Mi zależy na tym, żeby karetki były jak najbliżej i żeby karetka odtarła jak najszybciej do potrzebującej osoby – mówił wojewoda małopolski Józef Pilch.

Gminne władze samorządowe wyraziły wolę umiejscowienia takiego punktu na ich terenie. Koszt adaptacji miejsca na pogotowie najprawdopodobniej poniosłaby gmina.

(Marek Mosio)